Nieuwe maatregelen Italiaanse regering voor uitzetting EU-burgers

Het Italiaanse kabinet heeft vrijdag nieuwe maatregelen goedgekeurd om de uitzetting van burgers uit de Europese Unie mogelijk te maken als dat om redenen van openbare veiligheid noodzakelijk wordt geacht.

AP Ned

Een eerder wetsvoorstel van het kabinet was om technische redenen afgekeurd. Aanleiding voor de maatregel is een golf zeer gewelddadige berovingen of andere geweldsmisdrijven in Rome die worden toegeschreven aan Roemenen. De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door het parlement.

De afgelopen jaren heeft het ministerie van binnenlandse zaken personen uitgezet die worden verdacht van internationaal terrorisme. De voorgestelde maatregelen geven lokale autoriteiten de bevoegdheid om ook EU-burgers die van kleinere misdrijven worden beticht uit te zetten, al moeten deze besluiten wel worden getoetst door de rechter.