Begrafenis Frank Swaelen in kathedraal Antwerpen

In de kathedraal van Antwerpen hebben familie, vrienden en tal van politici zaterdag afscheid genomen van minister van Staat, oud-CVP-voorzitter en ere-Senaatsvoorzitter Frank Swaelen, die afgelopen zondag op 77-jarige leeftijd overleed.

Belga

BR>

Tijdens de eredienst werd er teruggeblikt op zijn rijk gevulde politieke carrière en zijn belangrijkste verwezenlijkingen. De kist met het stoffelijk overschot van Swaelen was gedrapeerd met een Belgische vlag en werd kort voor 11 uur de kathedraal binnen gedragen. De staatsbegrafenis werd door tal van prominenten bijgewoond, onder wie oude CVP-boegbeelden zoals Mark Eyskens, Leo Tindemans, Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene. Ook de huidige leiders van de christen-democraten, zoals vicepremier Yves Leterme en Vlaams minister-president Kris Peeters brachten een laatste eerbetoon aan een van de grootste figuren uit de Belgische politiek.

Hij was begin jaren tachtig minister van Defensie en werd daarna voorzitter van de CVP. Hij stond zeven jaar lang aan het hoofd van de partij. In 1988 begon hij de Senaat te leiden en hij zou dat blijven doen tot in 1999. "Met Frank Swaelen heeft de Senaat een van de markantste oud-voorzitters verloren. Hij was een spelbepalende figuur tijdens de discussie over de noodzaak van het tweekamerstelsel en hij heeft de internationale en de Europese rol van de Senaat versterkt", prees Senaatsvoorzitter Armand De Decker.

Ook Kamervoorzitter Herman Van Rompuy had niets dan lovende woorden voor het CVP-boegbeeld. "Frank, jij was een man van vergeving, verzoening, dialoog, openheid en verdraagzaamheid. Kortom, het beste van de christelijke cultuur. Jij was in je politiek en sociaal leven dezelfde man. Trouw aan zijn overtuiging en beweging, maar ook aan zijn gezin. Trouw als basis voor vertrouwen zonder dewelke niets mogelijk is, noch in de politiek, noch in een gezin. Jij was trouw, Frank."

Swaelen was ook altijd heel begaan met onderwijs. Zijn grote droom was om die ministerportefeuille te krijgen, maar hij greep ernaast. Dat nam echter niet weg dat hij zich bleef inzetten voor het onderwijs. Zo was hij van 1995 tot 2005 voorzitter van de Karel de Grote-Hogeschool.

"Frank Swaelen was een integer man met een grote bezorgdheid voor de toekomst van jonge mensen. Hij heeft de fusie van dertien hogescholen in Antwerpen tot een groot succes gemaakt, zorgde ervoor dat er associaties kwamen tussen hogescholen en universiteiten en heeft bijgedragen tot de oprichting van de Universiteit Antwerpen", verklaarde huidig voorzitter Jan Van den Nieuwenhuyzen.

Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester van Hove, mocht het rijtje van toespraken afsluiten. Hij stelde dat Swaelen, die zelf 18 jaar lang burgemeester van de gemeente was, van een landelijk dorp een moderne gemeente had gemaakt.

Het was al na 13.00 uur toen de kist de kathedraal werd uitgedragen. Van daaruit ging het naar de begraafplaats, waar hij Swaelen zijn laatste rustplaats krijgt.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio