FAST-team voor Antwerpse scholen

Het Antwerpse onderwijs krijgt een draaiboek met richtlijnen over wat te doen bij kleine en grote incidenten. Een groep experten, een FAST-team voor scholen zeg maar, zal directies ondersteunen en eventueel leerlingen, ouders en andere betrokkenen opvangen of informeren bij problemen.

bsouffreau

BR>

Zware incidenten op Antwerpse scholen zijn zeer zeldzaam. Schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) wil met het initiatief dan ook vooral een preventief beleid voeren. In samenwerking met onder meer de verschillende onderwijsnetten en met jeugdzorg, politie en parket wordt een scenario uitgetekend.

Het draaiboek dat daaruit voortvloeit moet in de loop van 2008 klaar zijn. Voor kleine incidenten op of rond de school kunnen directies informatie krijgen over wat ze kunnen of moeten doen.

Bij grote incidenten, zoals een brand, wil Robert Voorhamme een team van mensen ter beschikking stellen dat de getroffen school kan ondersteunen en helpen. Dan gaat het onder meer om het begeleiden van leerlingen, ouders en buurtbewoners, maar ook over het informeren van de media.

Voorhamme wil het draaiboek aan alle schoolnetten ter beschikking stellen. Het stedelijk onderwijs stapt sowieso mee in het project. De overige netten, waarmee binnenkort gesprekken worden gevoerd, kunnen zelf bepalen of ze van deze dienst gebruik willen maken.

PVdP

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio