Open Vld en CD&V eisen minimale dienstverlening - Vakbonden tegen

Open Vld en CD&V eisen minimale dienstverlening - Vakbonden tegen

Open Vld en CD&V eisen minimale dienstverlening - Vakbonden tegen

Print
Voor Open Vld moet er, na de spoorstaking van de kerstdagen, snel gesproken worden over een minimale dienstverlening. De liberalen krijgen daarvoor steun van CD&V-voorzitter Etienne Schouppe.
Na de treinstakingen van de voorbije dagen, die met oudejaar overgedaan worden, is Open Vld hard voor de vakbonden. Kamerfractieleider Bart Tommelein noemt die "de meest conservatieve krachten in dit land" en pleit opnieuw voor een minimale dienstverlening.

"Ons voorstel is niet te nemen of te laten", zegt Tommelein in De Morgen. "Ook wij willen onderhandelen met de vakbonden. Maar de minimale dienstverlening moet hoe dan ook bespreekbaar gesteld worden."

Tommelein krijgt steun van de CD&V. De liberalen wilden eerst sneller gaan, maar verzoenden zich met het voorstel van Yves Leterme om de minimale dienstverlening te bespreken tijdens de onderhandelingen over het nieuwe sociaal akkoord voor de openbare sector. Minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) zegt dat overleg al meteen te willen starten.

Vakbonden zijn tegen
De traditionele vakbonden bij het spoor (ACV-Transcom en ACOD-Spoor) zijn, zoals bekend, gekant tegen een miniamle dienstverlening bij de spoorwegen.

Luc Piens van de christelijke spoorvakbond zegt dat ACV-Transcom tegen de minimale dienstverlening is gekant. "Het is niet uitvoerbaar, het is een aantasting van het stakingsrecht en een manier om de ware toedracht van acties toe te dekken", zegt hij. "We willen er wel een gesprek over voeren, maar het is niet realiseerbaar".

Jos Digneffe van ACOD-Spoor herhaalt dat de socialistische vakbond er zelfs niet over wil praten. Hij zal dit standpunt ook meegeven in een gesprek met minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte.

Bij de liberale overheidsvakbond is het standpunt gematigder. VSOA wil er wel over spreken, maar vreest dat het moeilijk uitvoerbaar is. VSOA Spoor-voorzitter Roland Vermeulen bepleit wel om een punt te zetten achter spontane acties bij het spoor.

Op 7 januari begint sociaal overleg tussen de NMBS en de spoorvakbonden. Belangrijk voor de bonden is een algemene baremaverhoging. Een cijfer willen ze daar niet op plakken, "maar het zal iets bovenop de index moeten zijn", aldus Digneffe. Cruciaal voor hem is dat de holdingstructuur -holding, Infrabel en NMBS- bewaard blijft, zodat het statuut voor het ganse spoorwegpersoneel hetzelfde blijft. Hij wil dat de top van de drie spoorwegbedrijven dit bij de start van het overleg bevestigt.
MEEST RECENT