Bewoners willen groene boulevard

Sint-Niklaas - De bewoners van de N70 tussen de N41 en de rotonde aan het zwembad in Sint-Niklaas staan achter het idee om de ’grote baan’ om te vormen tot groene boulevard. Ze vinden dat ook de veiligheid van de zwakke weggebruikers moet verbeteren en dat er een paar nieuwe oversteekplaatsen moeten komen.
De komende jaren wordt de N70 in Sint-Niklaas op een paar plaatsen aangepakt. In 2008 zullen de kruispunten aan Driegaaien en Tereken veiliger worden ingericht en daarna volgt de aanpassing van het deel van de N70 tussen de rotonde aan het zwembad en het Glycineplein.

Pas als de westelijke en oostelijke ringweg zijn aangelegd - ten vroegste tegen 2012 - wordt de N70 tussen de N41 en de Singel aan de stad overgedragen en kunnen verdere ingrepen volgen. De voorbije jaren is al meermaals het idee geopperd om de N70 om te vormen tot een soort groene boulevard. Omdat de stadsring met de westelijke en oostelijke ringweg dan vervolledigd is, hoeft de N70 ook niet meer alle verkeer te slikken dat naar de E17 moet.

”Toch willen we geen zes jaar meer wachten om een totaalvisie voor de herinrichting van de N70 te vormen”, stellen sp.a-raadsleden Kris Van der Coelden en Christel Geerts.

Geen kakofonie

”Nu het Vlaams gewest alvast de kruispunten aanpakt, moet de stad ook een toekomstvisie ontwikkelen. Het mag op termijn geen kakofonie worden. Nu al kan de stad een aantal ingrepen zelf uitvoeren.”

Van der Coelden en Geerts startten in november met een bevraging bij de ongeveer 350 bewoners van de N70 tussen de N41 en de rotonde. Bedoeling was na te gaan welke noden de bewoners ervaren.

”Het concept van de groene boulevard vindt een breed draagvlak in de buurt. De mensen zijn van mening dat het een opstap kan zijn om de snelheid te verminderen en het verkeer te matigen, de voorzieningen voor zwakke weggebruikers te verbeteren en de oversteekmogelijkheden te bevorderen.”

De bewoners vragen een verhoging van het aantal snelheidscontroles. Ook wijzen ze op de gebrekkige signalisatie langs de N70. Daardoor zouden er veel gevaarlijke draaimanoeuvres worden uitgevoerd.

Joris VERGAUWEN
MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio