“Zie dat er van het park nog iets overblijft”

Hoboken - De buurtbewoners van het Gravenhof aan de Louisalei zijn uiterst tevreden met de opwaardering van het historisch kasteeltje tot een volwaardig cultureel centrum. Maar ze gaan niet akkoord met het ontwerp van architectenbureau Poponcini en Lootens, dat ze “rampzalig vinden voor het park”.
“Pas na de hoorzitting van 29 november, waar overigens geen werkmaquette werd gepresenteerd en de buurt het alleen met de plannen moest stellen, realiseerden wij ons ten volle welk een impact het ontwerp van architect Patrick Lootens op het park en de Louisalei zal hebben. In dat plan primeert duidelijk de nieuwe bouwconstructie. Zo worden het park en het Gravenhof zélf aan het gezicht onttrokken door een blinde muur van zo’n 9m hoog langs de Louisalei”, stelt Veronique Wittebroodt. Zij vreest dat de muur een mikpunt voor graffiti zal worden en dat de wortels van de monumentale bomen op termijn onherroepelijk beschadigd zullen geraken. “Door die muur,wordt de sociale controle kleiner en de onveiligheid groter”, meent buurtbewoonster Martine Pirreault.

Ook de nieuwe constructie die het historische kasteeltje ‘opslorpt’, valt niet in goede aarde. De plannenmakers voorzien een ‘bibliotheekpunt en een computerruimte’ voor de jeugd, terwijl de stedelijke bibliotheek amper 200m verder ligt. Er zijn ook repetitieruimtes voor jongeren gepland. Maar die zijn er al in Fort VIII”, oppert Gerda Lindekens uit de Louisalei, die “minder volume, maar weer park wil”. De buurt start met een petitie om de plannen aan te passen.

“Voorbarig”

Architect Patrick Lootens: “Het protest tegen de plannen van het cultureel centrum is voorbarig, want tijdens de hoorzitting werd slechts een vage schets voorgesteld. Als reactie op de bezorgdheden van de buurt hebben wij het bouwvolume al drastisch verminderd. En van de oorspronkelijk voorziene 250 zitjes in de polyvalente zaal, blijven er nog maar 220 over. Wij zullen ook nooit bouwen onder de boomkruin van de monumentale bomen, zodat de wortels onbeschadigd blijven. Voor ons zijn de eeuwenoude
beuken zeer waardevol. Wij willen altijd het gesprek met de buurt aangaan”, verzekert de ontwerper.

Hugo WILRI
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio