Kinderopvang krijgt coördinatiepunt

Bornem - De Bornemse gemeenteraad keurde het Lokaal Sociaal Beleidsplan (LSB) 2008-2013 goed. Dit plan omvat vier pijlers: coördinatie, participatie, samenwerking en het Sociaal Huis.
De Vlaamse regering heeft een decreet aangenomen dat de gemeenten meer autonomie verleent om een sociaal beleid op maat uit te bouwen en de burger meer toegang geeft tot de sociale dienst en sociale hulpverlening.
Elke gemeente moet daarvoor een sociaal plan voorleggen en voor Bornem steunt dit plan op zeven thema’s: maatschappelijke en socio-culturele ontplooiing, werk en wonen, zorg en gezondheid, kinderopvang, mobiliteit, informatie en communicatie en participatie. Informatie voor dit plan werd gehaald uit de drie inspraakmomenten die de gemeente gehouden heeft met de betrokken partijen alsook uit een gemeentelijke tevredenheidsenquête.

Belangrijke actiepunten in het plan liggen bij de kinderopvang. De gemeente wil de niet-reguliere kinderopvang uitbouwen. Dat wil zeggen dat occasionele en flexibele opvang gesubsidieerd zal worden en dat er een coördinatiepunt voor wordt uitgebouwd. Ook de samenwerking met de reeds erkende diensten wordt versterkt. Voorts wil Bornem ook een beleid voor vrijwilligerswerking opzetten.
Andere concrete acties zijn: doelgroepenwoningbeleid, preventieve diabetesactie, de uitbouw van het Sociaal Huis en jaarlijkse gezondheidsacties.

JaHi
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio