Duffel bouwt nieuwe sporthal tegen 2011

Duffel - Het gemeentebestuur hoopt tegen 2011 een nieuwe sporthal te bouwen. Dat staat in het door de gemeenteraad goedgekeurde sportbeleidsplan 2008-2013.
Dat sportbeleidsplan moet de Vlaamse overheid nu beoordelen. “Als we voldoende scoren voor de infrastructuur, maken we kans om geselecteerd te worden voor het sportinfrastructuurfonds van de Vlaamse regering. Daarin zitten heel wat financiële middelen voor onder meer de oprichting van nieuwe sporthallen onder de vorm van een publiek-private samenwerking. Voor Duffel zou dat een zegen zijn: een nieuwe sporthal wordt zo geprefinancierd en de gemeente betaalt de investering op lange termijn terug. Bovendien krijgt ze voor die jaarlijkse terugbetaling ook nog eens dertig procent subsidie”, zegt schepen van Sport Patrik Van Herck (CD&V).

Uit het sportbeleidsplan blijkt verder dat Duffel volgend jaar de sportclubs direct financieel wil ondersteunen via een subsidiereglement. Het gemeentebestuur wil in 2009 een sportgids uitgeven en buurtsport in speelstraten integreren. Volgend jaar werft Duffel ook een sportfunctionaris aan.

De gemeente zal verder een onderzoek starten naar de noden en behoeften van kansarme jongeren. Om meer jongeren aan het sporten te krijgen, richt de gemeente alvast de werkgroep Schoolsport op. Maar ook aan de senioren wordt gedacht: voor hen moet er vanaf 2011 een specifiek sportaanbod ter beschikking zijn.

CVR
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio