Jeugdverenigingen vangen 150.000 euro voor lokalen

Willebroek - Willebroek gaat de komende vijf jaar telkens zo’n 30.000 euro investeren in jeugdlokalen. Voorts komen er aanplakzuilen en voor de speelpleinwerking kiest de gemeente definitief voor de locatie Tovertuin.
In het jeugdwerkbeleidsplan (JBP) 2008-2010 staat beschreven hoe het gemeentebestuur de jeugd en het jeugdwerk gaat ondersteunen en versterken. ”Bij de opmaak van dat plan werd ook de jeugdraad een jaar lang betrokken. Die leverde een gunstig advies af,” zegt schepen van Jeugd Tinneke Huyghe (CD&V/N-VA).

Uit de ‘lokalenenquête’ blijkt dat werkzaamheden aan bijvoorbeeld elektriciteit, verwarming en sanitair zich bij de meeste verenigingen opdringen. Daarom tekent het gemeentebestuur in op de Vlaamse prioriteit ‘jeugdwerkinfrastructuur’ - en de bijbehorende extra middelen - maar levert het zelf ook een behoorlijke financiële inspanning. Voorts kan Willebroek ook nog rekenen op Vlaams geld om kinderen en jongeren te bereiken, dit via het Vlaamse actiepunt ‘jeugdwerkinformatie’.

”Concreet is een eerste actie het aanbrengen van aanplakzuilen voor affiches en aankondigingen. Daarvoor hebben we een budget van 7.000 euro. Voorts investeren we jaarlijks 25.000 euro in de speelterreinen en dat blijft zo de komende vijf jaar”, zegt schepen Tinneke Huyghe.

In die periode pompt de gemeente ook jaarlijks 30.000 euro in de jeugdlokalen. Zo komt er een nieuw jeugdhuis op de site Denaeyer en is een nieuw buurtlokaal in Willebroek-Noord gepland. Bij dat laatste, buurtlokaal Blossom, zal er ook voldoende aandacht zijn voor de jeugd.

“Voor de Speelpleinwerking is de locatie Tovertuin definitief aangeduid, omdat ze vele voordelen biedt. De afgelopen twee jaar werd ze uitgetest. Een combinatie van de Tovertuin en het wijkcentrum moet zorgen voor de uitbouw van de speelpleinwerking en het hele gemeentelijke jeugdaanbod”, besluit Tinneke Huyghe.

Jan BOEY


MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio