Niel verhoogt personenbelasting en prijs afvalzakken

Niel - Het gemeentebestuur van Niel heeft naar eigen zeggen onvoldoende finan-
ciële ruimte om een echt beleid te voeren. Daarom gaan de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing de hoogte in.
De gemeentelijke financiën gaan al jaren gebukt onder de gevolgen van de liberalisering van de energiemarkt. Niel ontvangt door het verlies aan dividenden jaarlijks zo’n miljoen euro minder dan vijf jaar geleden. Dat is tien procent van de jaarlijkse begroting. “De gemeente ging er aanvankelijk van uit dat de Vlaamse overheid de verloren inkomsten zou aanvullen. Maar zij heeft dat verlies nooit volledig gecompenseerd”, zegt schepen van Bestuurlijke Organisatie Jim Deridder (sp.a).

“Onder de gegeven omstandigheden kan het gemeentebestuur niet anders dan de belastingen verhogen. We gaan uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Om het budget zoveel mogelijk sluitend te maken, worden de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd, respectievelijk van 7,8 naar 8,5 procent en van 1.400 naar 1.550”, zegt hij.
Schepen Deridder deelt ook mee dat de forfaitaire milieubelasting - 120 euro voor een gezin en 70 euro voor een alleenstaande - in 2008 wordt gehalveerd en in 2009 afgeschaft. Wel verhoogt de prijs van restafvalzakken van 0,25 euro naar 1,5 euro per zak.

PVR
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio