Verkaveling in centrum wekt ongenoegen

Laakdal - De Laakdalse gemeenteraad heeft deze maand het licht op groen gezet voor de lastvoorwaarden van het wegtracé Oost-
Molenveld met 35 sociale bouwkavels in het centrum van deelgemeente Groot-Vorst. Buurtbewoners uiten in een pamflet hun ongenoegen over de verkavelingsplannen van de gemeente.
In het dorpscentrum van Groot-Vorst wapperen zwarte vlaggen en staan er borden met slogans zoals: “Dit kan niet!” Met deze acties uiten de buurtbewoners hun ongenoegen over de geplande sociale verkaveling waarbij enkele inwoners hun tuinen dreigen te verliezen. Ook de recent goedgekeurde asfaltweg met een breedte van 4,5 meter nabij de Toke Van Nestestraat en Steenbergen zint de inwoners niet.

“Bij de aanleg van de weg zullen we aandacht schenken aan verkeersveilige ingrepen”, zegt Schepen voor Ruimtelijke Ordening Frank Sels (sp.a&Spirit). “De aanleg en aanplanting van het openbaar groen wordt uitgevoerd door de gemeente. De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) stort als verkavelaar hiervoor 800 euro per bebouwbaar lot aan de gemeente.”

Holle beloften

Buurtbewoners verspreidden onlangs een pamflet waarin ze sp.a-kopstukken Benny Smets, Frank Sels en Richard Laermans confronteren met uitspraken uit hun verkiezingsprogramma waarin de politici stellen dat er enkel sociale bouwkavels in de Ursulinenstraat in Groot-Vorst zouden komen. Ook schepen Octaaf Janssens (CD&V/N-VA) wordt geviseerd. “Niets verplicht hen om dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) uit te voeren”, zegt een misnoegde buurtbewoner. “Uit dit alles blijkt dat de sp.a holle beloften formuleerde en de mensen een rad voor de ogen draait.”

Stefan HELSEN
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio