Huize De Sterrewijzer breidt uit

Olen - Olen gaat voor Huize De Sterrewijzer twee bouwgronden ter waarde van 320.000 euro aankopen. Zo kan het privérusthuis uitbreiden met 24 bedden. Olenaars krijgen in ruil voorrang op de wachtlijsten en De Sterrewijzer moet enkele plaatsen aanbieden voor kortverblijf.
BR> De gemeente Olen gaat in de Kijnigestraat twee bouwgronden van de familie Heyns aankopen. Dat vergt een investering van 320.000 euro. ”Wij willen deze gronden in erfpacht geven aan Huize De Sterrewijzer”, zegt Leen Mertens (CD&V), OCMW-voorzitster. ”Zo kan het rusthuis uitbreiden. Uit ons sociaal beleidsplan blijkt immers dat onze gemeente tegen 2013 kampt met een piek aan bejaarden. Extra capaciteit is dus noodzakelijk. Het rusthuis kan uitbreiden met 24 bedden. Veertien daarvan gaan naar dementerenden.”

De gemeente Olen heeft voorlopig alleen een mondeling akkoord met De Sterrewijzer. De partners praten nog over de randvoorwaarden van het erfpacht. ”Olenaars moeten voorrang krijgen in het rusthuis”, stelt Leen Mertens. ”Bovendien moet De Sterrewijzer enkele plaatsen aanbieden voor kortverblijf. Dat betekent dat Olense senioren tijdelijk onderdak en opvang kunnen krijgen in het rusthuis. Dat geeft de mantelzorgers ruimte om met vakantie te gaan.”
Olen heeft geen OCMW-rushuis.Het Olens OCMW wil in de toekomst dan ook nauwer samenwerken met De Sterrewijzer. Zo zullen de zeventien bejaardenwoningen in de buurt van het rusthuis binnen enkele jaren verbonden worden met De Sterrewijzer. De bewoners kunnen daardoor langer zelfstandig wonen.

Steinerfilosofie

”Wij hebben nu al veertig bedden en 21 serviceflats”, zegt directeur Jan Lamers van De Sterrewijzer. ”Maar financiëel gezien, is dat te weinig. We moeten minstens zestig bedden hebben om goed te kunnen draaien. Maar met de Olense prijzen was het voor ons onmogelijk om zelf grond aan te kopen. De samenwerking met de gemeente is een geschenk uit de hemel. Wij vinden het dan ook niet meer dan redelijk dat Olen voorwaarden koppelt aan de erfpacht.”
De Sterrewijzer is het enige spirituele rusthuis in Vlaanderen. Het stoelt op de steinerfilosofie.

Rudi VAN HOUDT
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio