010108: Waalse zonne-energieplan Solwatt van start

Het plan Solwatt, dat de bedoeling heeft om zonne-energie bij particulieren en kmo's in Wallonië aan te prijzen, gaat op 1 januari van start. De Waalse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet.

Het plan voorziet in een stijging van het aantal groenestroomcertificaten en in een investeringspremie van 20 procent van de kost van een zonne-energieinstallatie, met een maximum van 3.

bsouffreau

500 euro. Dankzij deze maatregelen zou een investering in een installatie al op zeven jaar moeten renderen voor gezinnen, in plaats van 20 jaar voordien.

De productie van groene energie in Wallonië steeg de voorbije twee jaar met 63 procent. In 2006 kwam de productie overeen met het energieverbruik van 331.000 gezinnen (127.000 in 2004). Het leverde een besparing op van 528.000 ton CO2 (17,6 miljoen liter stookolie).

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.