010108: Nieuw financieringssysteem voor ngo's

Vanaf 1 januari 2008 geldt er een nieuw subsidiesysteem voor niet-gouvernementele organisaties (ngo's). De nieuwe financiering is bedoeld om de ngo's meer zekerheid te geven.

Ngo's krijgen voortaan een programma-erkenning voor drie jaar.

bsouffreau

Tot nu toe werden de ngo's gefinancierd op basis van eenjarige actieplannen. Maar omdat de overheid wilde weten welk vlees ze in de kuip heeft, werd bepaald dat de programma-erkenning gekoppeld is aan een screening door een extern bureau. Bij de screening werd nagegaan of de ngo in kwestie financieel autonoom is, een transparant financieel beheer voert en een analytische boekhouding bijhoudt, en of er voldoende capaciteit aanwezig is om de ontwikkelingsprojecten uit te voeren. Ook de doeltreffendheid van de acties op het terrein werd nagegaan.

Ongeveer een vierde van de ngo's bleek bij een screening tussen oktober 2006 en februari 2007 op een of meer van de criteria onvoldoende te scoren. Die ngo's hoeven hun werking niet stop te zetten. De komende drie jaar kunnen ze onder het oude subsidiesysteem blijven voortwerken. In 2009 vindt er opnieuw een screening plaats.

Ngo's die niet erkend zijn voor de programmafinanciering, kunnen wel nog een subsidie aanvragen op projectbasis, maar dat biedt minder financiële zekerheid.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.