010108: Sociale uitkeringen omhoog door overschrijden spilindex

In januari worden de sociale uitkeringen met 2 procent verhoogd. Dat is het gevolg van de overschrijding van de spilindex in december. In februari gaan de wedden van ambtenaren ook omhoog.

In december werd de spilindex voor het eerst sinds september 2006 nog eens overschreden.

bsouffreau

De index wordt berekend op basis van de gezondheidsindex, op zijn beurt afgeleid van de inflatie.

De verhoging van de lonen heeft gevolgen voor de begroting op verschillende beleidsniveaus. Werknemers in de privésector kunnen niet genieten van een automatische loonindexering, want dat wordt per sector bepaald.

Het Federaal Planbureau verwacht dat de spilindex in oktober 2008 nog eens zal worden overschreden als gevolg van de sterke prijsstijgingen.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.