010108: Deontologische code voor personeel Vlaamse kabinetten

Vanaf 1 januari 2008 geldt voor de personeelsleden van de Vlaamse kabinetten een deontologische code. Die moet, aldus de Vlaamse regering, een referentiekader en houvast bieden voor een integere invulling van de specifieke ondersteunende rol die kabinetsleden vervullen bij de politieke besluitvorming en beleidsvoering.

bsouffreau

De gedragsregels geven invulling aan onder andere spreekrecht, spreekplicht en open communicatie; eerlijkheid en zuinig beheer van de middelen; correctheid en respect; en integere en transparante relaties met maatschappelijke actoren, parlement en administratie.

De code sluit aan bij die voor de Vlaamse parlementsleden, de ministeriële deontologie van de Vlaamse ministers en de code voor de personeelsleden van de administratie.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.