010108: Uitbreiding landbouwbedrijven mits mestverwerking

Vanaf 1 januari 2008 kunnen landbouwers een aanvraag indienen om uit te breiden na bewezen mestverwerking. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moeten landbouwers voldaan hebben aan hun mestverwerkingsplicht en moeten ze een kwart van de aangevraagde uitbreiding uit eigen mest verwerkt hebben.

bsouffreau

Ze ontvangen dan niet-overdraagbare nutriëntenemissierechten-mestverwerking op voorwaarde dat in het Vlaamse Gewest tenminste 13 miljoen kilogram stikstof verwerkt is.

De landbouwer kan de uitbreiding in principe binnen de drie jaar realiseren. Indien de volledige aanvraag binnen die termijn niet gerealiseerd kan worden, volgt een proportionele annulering van de toegekende rechten.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.