010108: Automatische vrijstelling waterzuiveringsbijdrage

Dubbel zoveel gezinnen als nu zullen vanaf volgend jaar vrijgesteld worden van de waterzuiveringsbijdrage. Gehandicapten, bejaarden met een laag inkomen en mensen met een leefloon hebben recht op die vrijstelling, maar velen lopen die mis vanwege administratieve belemmeringen.

bsouffreau

Vanaf 2008 zou de vrijstelling automatisch worden toegekend.

De waterzuiveringsbijdrage komt gemiddeld overeen met een kwart van de waterfactuur. Voor een gezin van vier personen dat op jaarbasis 120 kubieke meter water verbruikt, betekent de vrijstelling een besparing van meer dan 100 euro.

In het huidige systeem moeten rechthebbenden een hele papierwinkel in orde brengen. Daarnaast kunnen vrijstellingen om puur vormelijke redenen in sommige gevallen niet worden toegekend, bijvoorbeeld als de factuur niet op naam staat van de rechthebbende en het gaat over een eengezinswoning of voor personen in appartementsgebouwen met een gemeenschappelijke watermeter.

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat de vrijstellingen en tegemoetkomingen zoveel mogelijk automatisch worden toegekend, op basis van gegevens die de overheid al heeft. Wanneer een van de gezinsleden behoort tot een van de sociaal gedefinieerde groepen, zal de vrijstelling automatisch worden toegekend als op de waterfactuur enkel het huishoudelijke verbruik van dit gezin wordt aangerekend.

In alle andere gevallen wordt de vrijstelling verleend via een tegemoetkoming die rechtstreeks aan het gezinshoofd wordt uitbetaald rekening houdend met het aantal gezinsleden.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.