010108: Kleine partijen asbestcement gratis naar containerpark

Vanaf 1 januari 2008 kan je met kleine hoeveelheden asbestcementafval gratis terecht op het containerpark. Gemeenten worden daartoe verplicht door Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V).

Gebonden asbesthoudend afval en klein gevaarlijk afval worden voortaan op kosten van de gemeente via het containerpark ingezameld.

bsouffreau

Voor asbestcement kan een gemeente wel hoeveelheidsbeperkingen instellen voor die gratis inzameling.

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM raamt dat er jaarlijks zowat 26.000 ton asbestcementafval bij particulieren vrijkomt door afbraakwerken. Daarom werd beslist dat alle gemeenten met meer dan 10.000 inwoners vanaf 1 januari 2008 een aparte container voor asbestcementafval moeten voorzien.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.