010108: Afschaffing Elia-heffing op elektriciteitsverbruik

De Elia-heffing in Vlaanderen wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2008. Dat is 2,5 jaar sneller dan gepland. Volgens de Vlaamse regering gaat het om een lastenverlaging voor gezinnen en bedrijven van 83 miljoen euro. De gemeenten krijgen het verlies aan inkomsten uit de heffing wel terug.

bsouffreau

De Elia-heffing is een heffing op het elektriciteitsverbruik. Ze kwam er midden 2005 om het inkomensverlies te compenseren dat de gemeenten leden door de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt. De gemeenten haalden voordien heel wat dividend uit de intercommunales voor elektriciteit.

De heffing werd enkel in Vlaanderen effectief geheven. Wallonië en Brussel hadden hun inwoners vrijgesteld. De heffing bedroeg in eerste instantie 4,91 euro per 1.000 kWh en sinds 1 juli 2007 nog 2,5 euro per 1.000 kWh. Een gemiddeld gezin zou jaarlijks tien tot twintig euro besparen door de afschaffing van de heffing.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.