010108: Hogere energiefactuur door hogere nettarieven

De factuur voor elektriciteit en gas van de Belgische gezinnen zal in 2008 gevoelig stijgen: tot 30 euro voor stroom en tot 75 euro voor gas. Reden is de gevoelige stijging van de distributienettarieven, zo zegt de federale regulator CREG.

De stijging van de nettarieven - die voor de huishoudelijke verbruiker 15 procent van de eindfactuur uitmaken voor stroom en 25 procent voor aardgas - verschillen van regio tot regio.

bsouffreau

Ze bedragen gemiddeld (voor een doorsnee gezin met twee kinderen) voor elektriciteit: 23 procent bij de Vlaamse gemengde intercommunales, 20 procent voor de Vlaamse zuivere intercommunales, 10 procent voor Brussel, 8 procent voor de Waalse gemengde en 17 procent voor de Waalse zuivere intercommunales. Voor aardgas bedragen de stijgingen respectievelijk 31 procent, 19 procent, 0 procent, 28 procent en 8 procent.

Het resultaat voor de huishoudelijke verbruikers in Vlaanderen en Wallonië zal zijn dat de elektriciteitsfactuur zal stijgen met 20 à 30 euro en de aardgasfactuur met 65 à 75 euro. In Brussel zal de impact beperkt zijn tot 10 euro en enkel voor elektriciteit.

De CREG pleit ervoor dat in de wet wordt opgenomen dat de regulator de redelijkheid van de kosten van de netbeheerders kan beoordelen en ze kan verwerpen indien ze onredelijk zijn.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.