010108: Tewerkstellingspremie 50+ aantrekkelijker

De voorwaarden waaronder werkgevers een tewerkstellingspremie kunnen krijgen bij de aanwerving van een vijftigplusser, worden vanaf 1 januari 2008 eenvoudiger en aantrekkelijker.

Voortaan heeft een onderneming na de aanwerving drie maanden de tijd om een aanvraag bij de VDAB in te dienen in plaats van de huidige twee maanden.

bsouffreau

Bovendien volstaat het dat de 50-plusser bij de aanwerving minstens een dag als niet-werkende werkzoekende ingeschreven is bij de VDAB, in plaats van veertien dagen.

Eerder was ook al beslist dat de aanvraag van een premie in de toekomst door het sociaal secretariaat mag gebeuren. Voordien kon alleen de werkgever zelf de aanvraag indienen.

Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) wil het op die manier onder meer eenvoudiger maken om van een interimcontract naar een vast contract over te stappen. De tewerkstellingspremie wordt zo een nog beter instrument om de werkzaamheidsgraad van 50-plussers te verhogen.

De tewerkstellingspremie bestaat sinds april 2006. Met de premie wordt de loonkost voor ondernemingen die een vijftigplusser willen aanwerven, gedrukt. Sinds de opstart zijn 3.141 premies goedgekeurd.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.