010108: Runderen moeten proper naar slachthuis

Slachtrunderen zullen vanaf volgend jaar "proper" moeten zijn wanneer ze naar het slachthuis worden gebracht. Zo niet draait de boer op voor de kosten die het slachthuis maakt om de dieren proper te maken. De maatregel moet zorgen voor een betere hygiëne en een lager risico op microbiologische besmettingen in slachthuizen, wat de voedselveiligheid ten goede komt.

bsouffreau

De maatregel werd al enkele maanden uitgetest maar wordt vanaf 1 januari 2008 definitief.

De aangevoerde slachtrunderen zullen in de slachthuizen voortaan op basis van drie aspecten - de lokalisatie van de vervuiling, de mate van vervuiling en de vochtigheidsgraad van de dieren - geklasseerd worden in drie categorieën van netheid: schoon en droog (categorie 1), vuil (categorie 2) of zeer vuil (categorie drie). De indeling zal geregistreerd en bijgehouden worden, met het oog op het opsporen van systematisch ongunstige situaties.

De kosten die gemaakt worden in het slachthuis om het slachten van vuile runderen mogelijk te maken, komen ten laste van de veehouder maar mogen niet hoger zijn dan 150 euro (per dier). Veehouders die het transport van hun runderen niet zelf regelen of organiseren, zijn niet meer aansprakelijk van zodra hun runderen opgeladen worden voor transport. Het is de handelaar of transporteur die dan de verantwoordelijkheid neemt om vuile slachtrunderen al dan niet op te laden.

Door de maatregel zou het aanbod in het slachthuis van zeer vuile dieren (categorie 3) minimaal of zelfs onbestaande moeten worden en zou het aanbod van vuile dieren (categorie 2) moeten verminderen.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.