010108: Nieuw financieringssysteem hoger onderwijs

Vanaf volgend jaar treedt het nieuwe financieringsplan voor het hoger onderwijs van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) in werking. Studenten en personeel hebben nog geprobeerd dat plan een halt toe te roepen, zonder resultaat.

bsouffreau

Ze vrezen dat het zal leiden tot overvolle auditoria, een daling van de onderwijskwaliteit en een stijging van het inschrijvingsgeld.

Met het nieuwe financieringssysteem wil Vandenbroucke de universiteiten en hogescholen aansporen om niet alleen meer studenten aan te trekken, maar ook om meer te investeren in succesvolle studieloopbanen. Het systeem bevat stimulansen die de instellingen ertoe moeten aanzetten om ten aanzien van minder vertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs extra inspanningen te leveren, wat volgens de minister "een tweede democratiseringsgolf" moet teweegbrengen. In de nieuwe financiering wordt voor het eerst ook rekening gehouden met de onderzoeksresultaten van de instellingen. De nieuwe financiering moet nog worden goedgekeurd in het Vlaams Parlement maar zal retroactief van start gaan vanaf 1 januari 2008. Ze gaat gepaard met een extra investering in het hoger onderwijs van 45 miljoen euro. Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.