010108: Meer ruimte voor gemeenten om scholen te ondersteunen

Gemeentebesturen krijgen vanaf 1 januari 2008 meer mogelijkheden om scholen in het basis- en secundair onderwijs die niet tot het gemeentelijk onderwijs behoren, financieel en logistiek te ondersteunen. Gemeentebesturen kunnen daar wel niet toe verplicht worden.

bsouffreau

Met de maatregel wil Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) mogelijkheden bieden en ruimte creëren voor de lokale overheden om hun eigen onderwijsbeleid te voeren.

De nieuwe maatregel moet in de eerste plaats het probleem van de "sociale voordelen" aanpakken. De schoolpactwet van 1959 verplichtte gemeenten die sociale voordelen en gezondheidstoezicht wilden aanbieden aan de scholen van het gemeentelijk onderwijs, om dezelfde ondersteuning te bieden aan de andere netten op hun grondgebied. Naast die afgebakende lijst van sociale voordelen (onder meer ochtend- en avondtoezicht, kosten voor de toegang tot het zwembad, leerlingenvervoer in het basisonderwijs) mochten de gemeenten geen voordelen toekennen aan de onderwijsinstellingen van het vrij onderwijs en gemeenschapsonderwijs.

Die sociale voordelen worden niet gewijzigd: als gemeenten die voordelen in de toekomst willen aanbieden voor de eigen scholen, blijven ze verplicht om de andere netten op hun grondgebied op dezelfde wijze te ondersteunen. Wat wel verandert, is dat gemeenten zich niet langer tot die lijst moeten beperken.

Gemeentebesturen kunnen wel bepaalde criteria inbouwen voor scholen om de extra voordelen te verkrijgen.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.