010108: Fiscale discriminatie profsporters weggewerkt

De fiscale discriminatie van Belgische tegenover buitenlandse profs wordt weggewerkt. Belgische topsporters krijgen een gunstiger fiscaal en sociaal statuut.

Aangezien clubs voor buitenlandse spelers slechts 18 procent bedrijfsvoorheffing betalen en voor Belgische meer dan 40 procent, trekken zij vaak middelmatige buitenlandse spelers aan.

bsouffreau

Daar komt nu verandering in.

Er komt een tarief van 16,5 procent voor sporters tussen 16 en 26 jaar - voor Belgen en buitenlanders die hier langer dan dertig dagen werken - die niet meer verdienen dan 15.720 euro bruto (geïndexeerd). Voor Belgen en buitenlanders van meer dan 26 jaar zal het tarief voortaan 33 procent bedragen. Voor buitenlandse sporters en artiesten die niet langer dan dertig dagen in ons land actief zijn, blijft het tarief van 18 procent bestaan. Dat moet vermijden dat wereldsterren ons land links laten liggen bij grote internationale evenementen, zoals de Memorial Van Damme.

Ter compensatie van de sportclubs en om hen te stimuleren om te investeren in de jeugd, voorziet het wetsvoorstel een gedeeltelijke vrijstelling - van maar liefst 70 procent - van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van alle spelers. Voor spelers ouder dan 26 jaar moet de helft van die vrijstelling wel geherinvesteerd worden in jeugdbeleid (jeugdspelers zijn spelers tot 23).

De nieuwe regeling heeft niet alleen betrekking op profsporters, maar ook op alle andere actoren uit de sportwereld: scheidsrechters, trainers, begeleiders en tal van andere vrijwilligers. Hun inkomsten uit de sport worden voortaan belast aan een tarief van 33 procent, voor zover ze andere beroepsinkomsten hebben. Voortaan worden die inkomsten dus niet meer bij de beroepsinkomsten gerekend.

Tegelijk komt er ook een verbetering van het sociale statuut van betaalde sportbeoefenaars, waarbij zowel de werkloosheidsuitkeringen als de invaliditeitsuitkeringen de hoogte ingaan. Zo is onder meer een transfer tijdens het lopende seizoen toegelaten wanneer de speler van reeks verandert.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.