010108: Zelfstandigen verzekerd tegen kleine risico's

Vanaf 2008 zullen alle zelfstandigen ingedekt zijn tegen de zogenaamde kleine gezondheidsrisico's. Die worden vanaf dan immers geïntegreerd in de verplichte verzekering voor geneeskundige zorgen voor zelfstandigen.

De ziekteverzekering dekt nu wel de kleine risico's van werknemers, maar niet die van zelfstandigen.

bsouffreau

Tot 80 procent onder hen sluit op vrijwillige basis wel een verzekering af, maar een gemutualiseerd stelsel bestaat er voor zelfstandigen niet. Daar komt nu verandering in.

Door het opnemen van de kleine risico's in de verplichte ziekteverzekering zullen alle zelfstandigen volwaardig in aanmerking komen voor het WIGW-statuut, de voordelige regeling voor wezen, invaliden en weduwen. Bovendien komen ze in aanmerking voor de regeling van de maximumfactuur voor alle gezondheidszorgen. Nu is dat enkel het geval voor de grote risico's zoals operaties en ziekenhuisopname.

Voor de zelfstandigen die al vrijwillig een bijkomende verzekering afsloten, verandert er eigenlijk weinig. Zij zullen ook nauwelijks iets merken in hun portemonnee. De sociale bijdrage die ze voortaan zullen moeten betalen, is min of meer vergelijkbaar met de premie die ze nu ophoesten. Zelfstandigen die nog geen verzekering hadden, zullen het verschil wel merken.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.