010108: Nieuwe renovatiepremie in Brussels gewest

Vanaf 1 januari 2008 gelden in het Brussels geweest nieuwe voorwaarden en hogere premies voor al wie er renoveert.

Elke eigenaar van een woning in het Brussels gewest kan vanaf volgend jaar een nieuwe renovatiepremie ontvangen. De renovatiewerken die recht geven op een premie en het bedrag ervan zijn afhankelijk van de ligging van het goed en van de inkomsten van de aanvrager.

bsouffreau

Het bedrag van de premie wordt nog steeds berekend op basis van de kostprijs van de materialen en het werk. De maximumbedragen werden wel verhoogd tot 35.000 euro per woning (in plaats van 33.500 euro voordien) en tot 35.000 euro indien de woning na de werken meer dan twee slaapkamers heeft. Dat bedrag kan met 5.000 euro verhoogd worden per bijkomende slaapkamer.

De aanvrager moet de werken wel binnen de twee jaar laten uitvoeren en factureren. Het formulier van het einde van de werken moet samen met de facturen aan de dienst Huisvesting van het ministerie van het Brussels gewest bezorgd worden.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.