010108: Verliezer rechtszaak moet advocaat van winnaar betalen

Wie een burgerlijke rechtszaak verliest, moet vanaf 1 januari 2008 een aanzienlijk deel van de advocatenkosten van de winnaar betalen.

Bij de bepaling van de kosten die de verliezer aan de advocaat van de winnaar moet betalen, wordt rekening gehouden met het bedrag dat in de rechtszaak op het spel staat.

bsouffreau

Voor zaken met een inzet tussen 10.000 en 20.000 euro moet de verliezer in principe 1.100 euro betalen aan de advocaat van de winnaar.

Het is uiteindelijk de rechter die de knoop doorhakt. Hij kan een minimumforfait van 625 euro toekennen of dat bedrag optrekken tot een maximum van 2.500 euro, naargelang het financiële vermogen van de verliezer en het werk van de advocaat.

Voor zaken die moeilijk in geld uit te drukken zijn, zoals echtscheidingen, wordt een basisbedrag van 1.200 euro toegekend aan de advocaat van de winnende partij. Voor geschillen die gevoerd worden voor arbeidsgerechten, zoals arbeidsongevallen, zijn de bedragen aanzienlijk lager.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.