010108: Nieuw financieringssysteem voor sociale huursector

Vanaf 2008 komt er een nieuw financieringssysteem voor de sociale huursector. Dat staat in het nieuwe kaderbesluit voor de sociale huur van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open Vld).

Samen met de huurinkomsten moet dat de sociale huisvestingsmaatschappijen zuurstof geven om nieuwe investeringen te doen.

bsouffreau

Momenteel is de sociale huisvesting in Vlaanderen maar goed voor 6 procent van het woningenbestand.

In het nieuwe financieringsstelsel kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) voor de aankoop van grond of de bouw van een woning van de overheid een renteloze lening krijgen die op 33 jaar wordt terugbetaald. Er worden voor projecten wel prijsplafonds ingesteld, en alles boven die plafonds moeten de SHM's op een andere manier financieren. Verder zal de overheid voor de SHM's het verschil bijpassen tussen hun theoretische huurinkomsten en een reeks kosten die ze hebben. Voor een aantal van die kosten, zoals ouderhouds- en werkingskosten, huurachterstal en leegstand, legt de overheid wel normen op.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.