010108: Internationale vakbond in kleding- en textielsector

Vanaf 1 januari heeft de kleding- en textielsector één enkele internationale vakbond, de ITGLWF. De Internationale Federatie van Textiel en Kleding (IFTK) wordt vanaf 2008 geïntegreerd in de andere bestaande sectorale internationale organisatie, de International Textile, Garmen and Leather Workers' Federation (ITGLWF).

bsouffreau

De eenmaking was nodig, klinkt het in de sector, om "de uitdaging van de toenemende globalisering na de vrijmaking van de textiel- en kledinghandel op een meer efficiënte en doeltreffende wijze te kunnen aanpakken".

Eind 2006 werd al de wereldvakbond ITUC (International Trade Union Confederation) opgericht. Die ontstond uit de twee tot dan bestaande wereldvakbonden, het Wereldverbond van de Arbeid en het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.