010108: Basiskennis Nederlands nodig voor sociale woning

Vanaf volgend jaar gelden er een aantal nieuwe voorwaarden voor nieuwe sociale huurders. Zo moet elke kandidaat-huurder vanaf 1 januari 2008 - wil hij in aanmerking komen voor een sociale huurwoning - kunnen aantonen dat hij bereid is Nederlands te leren.

bsouffreau

De maatregel kadert in het nieuwe kaderbesluit voor de sociale huur van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open Vld).

Het criterium van de taalbereidheid moet de leefbaarheid in de sociale woonwijken bevorderen en de emancipatie en zelfredzaamheid van de sociale huurders verbeteren. De toetsing van het criterium van taalbereidheid voor wie de moedertaal niet het Nederlands is of dat niet schriftelijk kan aantonen, wordt overgelaten aan het daartoe bevoegde Huis van het Nederlands.

Voor alle nieuwe huurders komt er ook een proefperiode van twee jaar, waarin wordt nagegaan of de huurder zijn plichten nakomt. De huisvestingsmaatschappijen kunnen wel sociale werkers in dienst nemen om huurders met problemen te begeleiden. Pas bij een positieve evaluatie aan het einde van de proefperiode zal het contract omgezet worden in een overeenkomst van onbepaalde duur.

Het besluit legt ook vast dat sociale huisvesting dient voor permanente bewoning en niet voor tijdelijke opvang. Asielzoekers kunnen dus niet in een sociale woning worden opgevangen.

Gemeenten zullen bovendien een grotere rol kunnen spelen bij de toewijzing van sociale woningen en bijvoorbeeld prioriteit kunnen geven aan mensen die een binding hebben met de gemeente (er bijvoorbeeld wonen of werken) of aan bepaalde doelgroepen, zoals ouderen of gezinnen.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.