010108: Voedselketeninformatie geslachte varkens duidelijker

Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient elke veehouder de zogenaamde "informatie over de voedselketen" (korter: voedselketeninformatie of VKI) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. Het systeem is al operationeel voor de pluimveesector sinds 1 januari 2006.

bsouffreau

Vanaf 2008 is het dat ook voor de varkenssector.

De VKI zal aan de slachthuisexploitanten en de keurders een duidelijker overzicht geven van de voorgeschiedenis van de dieren die geslacht worden. De veehouder dient daartoe de nodige gegevens bij te houden in zijn bedrijfsregisters.

De slachthuisuitbater mag alleen dieren tot het slachthuis toelaten als hij voor die dieren over de VKI beschikt. Op basis van die informatie kan hij de dieren aanvaarden of weigeren.

De VKI heeft betrekking op alles wat invloed kan hebben op de veiligheid van de voedselketen: bijvoorbeeld de regio van herkomst van de dieren, de gezondheidsstatus van de dieren, de toegediende geneesmiddelen of andere behandelingen, de aanwezigheid van ziekten die de veiligheid van het vlees in het gedrang kunnen brengen, of nog de resultaten van laboratoriumonderzoeken die relevant zijn voor de bescherming van de volksgezondheid.

Het systeem wordt de komende jaren nog uitgebreid. Vanaf 1 januari 2009 moet ook de paarden- en vleeskalverensector het systeem toepassen. Vanaf 1 januari 2010 wordt het systeem voor alle andere diersoorten operationeel.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.