010108: Strengere regels voor brugpensioen

Wie met brugpensioen wil gaan, moet vanaf 1 januari 2008 met nieuwe spelregels rekening houden. Dankzij het Generatiepact van de paarse regering wordt het vanaf volgend jaar moeilijker om voor de leeftijd van 60 jaar te stoppen met werken. Het kan nog, stoppen op 58 jaar of jonger, maar de voorwaarden worden wel een stuk strenger.

bsouffreau

Vanaf volgend jaar worden de loopbaanvoorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan geleidelijk opgetrokken. De minimumleeftijd voor brugpensioen wordt 60 jaar. Mannen moeten wel een loopbaan van 30 jaar kunnen bewijzen; voor vrouwen geldt een loopbaan van 26 jaar.

Conventioneel brugpensioen op 58 jaar blijft mogelijk, op voorwaarde dat mannen een loopbaan van 35 jaar en vrouwen een loopbaan van 30 jaar kunnen bewijzen. Die loopbaanvoorwaarden zullen om de twee jaar verder worden opgetrokken.

Brugpensioen op 58 jaar wordt eveneens mogelijk voor werknemers met een zwaar beroep, maar pas op 1 januari 2010. De vereiste anciënniteit bedraagt wel 35 jaar, waarvan minstens vijf of zeven jaar een zwaar beroep behelzen, respectievelijk in de laatste tien of vijftien jaar van de carrière.

Wie nog voor de leeftijd van 58 jaar wil stoppen met werken, kan dat - in bepaalde sectoren - alleen maar als dat zo voorzien is in een cao, een collectief akkoord of een cao van de Nationale Arbeidsraad. Voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden kan de leeftijd nog steeds verlaagd worden, met 50 jaar als absoluut minimum.

De nieuwe regeling geldt voor brugpensioen dat ingaat na 31 december 2007 en waarvan het ontslag betekend werd na 31 maart 2007.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.