010108: Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame hervormd

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), die reclameboodschappen onderzoekt op hun conformiteit met de wetgeving, zal vanaf 1 januari paritair samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de reclamesector en uit gewone burgers. Er worden nog twee andere ingrijpende hervormingen doorgevoerd.

bsouffreau

Voortaan zullen vertegenwoordigers van de reclamesector (adverteerders, communicatiebureaus, media en direct marketing) en gewone burgers zetelen in de jury. Onder "gewone burgers" wordt verstaan: mensen uit de academische en onderzoekswereld, consumentenorganisatie Test-Aankoop en burgers.

Vanaf volgend jaar zal ook de mogelijkheid bestaan om onder bepaalde voorwaarden een beroepsprocedure te starten wanneer een uitspraak over een bepaalde campagne gevallen is. De jury in eerste aanleg telt vier leden, paritair samengesteld, en een voorzitter. De jury in hoger beroep telt zestien leden, eveneens paritair samengesteld.

Naast de behandeling van klachten van consumenten kan de JEP ook niet-bindend advies geven over reclameboodschappen voor de verspreiding ervan in de media.

Daarnaast zal de JEP zijn bevoegdheden uitbreiden op het vlak van de inhoud van direct marketing.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.