010108: Stagiairs scholen verzekerd tegen arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2008 moeten scholen voor elke leerling die stage loopt een aparte verzekering tegen arbeidsongevallen afsluiten.

Scholen konden vroeger een collectieve verzekering afsluiten voor de dekking van ongevallen van stagiairs. In die polis waren zowel de stagiairs die binnen de school als de stagiairs die buiten de school een stage liepen, verzekerd.

bsouffreau

Vanaf 1 januari moet voor elke leerling die stage loopt in een bedrijf afzonderlijk een verzekering worden afgesloten. Volgens de wet moet dat gebeuren door de werkgever. De nieuwe wet stelt dat in het geval van studenten de onderwijsinstelling als werkgever beschouwd moet worden.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.