010108: Geen verkeersbelasting meer voor kleine aanhangwagens

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaars van kleine aanhangwagens geen verkeersbelasting meer betalen. De afschaffing van de belasting is goed nieuws voor naar schatting 160.000 eigenaars. De zowat 8.000 aanhangwagens die eigendom zijn van vennootschappen of rechtspersonen kunnen niet van de maatregel genieten.

bsouffreau

Naast auto- of motorvoertuigen zijn ook aanhangwagens en opleggers onderworpen aan een verkeersbelasting. Die wordt berekend op basis van de Maximaal Toegelaten Massa (MTM) en verschilt naargelang de aard van het trekkend voertuig.

Voor aanhangwagens met een MTM van 750 kilogram die getrokken worden door een personenauto, minibus of lichte vrachtwagen en waarvan de eigenaar een private of natuurlijke persoon is, wordt de belasting afgeschaft.

Afhankelijk van de MTM van de aanhangwagen kan het belastingvoordeel oplopen tot 58,80 euro op jaarbasis. Dit is het geval voor aanhangwagens met een MTM tussen de 500 en 750 kilogram. Eigenaars van lichtere aanhangwagens hoeven in de toekomst niet langer 28,32 euro te betalen.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.