010108: Blinden krijgen meer geld voor blindengeleidehond

Blinden die een blindengeleidehond hebben, krijgen daar vanaf 1 januari 2008 meer geld voor van de Vlaamse regering. Vlaams minister van Volksgezondheid Steven Vanackere (CD&V) paste begin december de refertelijst voor hulpmiddelen voor personen met een handicap aan.

bsouffreau

Het bedrag dat blinden met een blindengeleidehond voortaan krijgen, wordt opgetrokken van 7.700 euro naar 12.000 euro. Ook voor andere assistentiehonden, bijvoorbeeld voor personen met een motorische handicap, kan voortaan een vergoeding van 12.000 euro gekregen worden. Daarvoor moet eerst nog een omwegje gemaakt worden langs de bijzondere bijstandscommissie, want de assistentiehonden staan nog niet op de refertelijst.

Er wordt voortaan ook 180 euro uitgetrokken voor tweetalige communicatiehulpmiddelen, teksttoestellen en draagbare computers. De tweetaligheid van deze middelen moet de communicatie vergemakkelijken voor anderstalige personen met een handicap in hun communicatie met Nederlandstaligen en vice versa.

Er zullen ook meer personen met een handicap in aanmerking komen voor aanpassingen aan een bed, want voortaan mogen ook mensen bij wie de onderste ledematen nog een beetje functioneren rekenen op een vergoeding. Voor een verhoging van het bed wordt 207,22 euro uitgetrokken.

De vergoedingen worden allemaal uitbetaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Terug naar het overzicht met alle wijzigingen die op 1 januari 2008 worden doorgevoerd.