Wintersolden kennen groeiend succes

De wintersolden van januari 2007 hebben vier op de tien consumenten aangetrokken. Dat is fors meer dan in 2006, toen slechts een derde van de consumenten zich liet verleiden tot koopjes. Dat blijkt uit een enquête die het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) in januari 2006 en 2007 uitvoerde bij zo'n 600 Belgische consumenten.

Belga

Volgens OIVO hebben de wintersolden intussen hun equivalent in de zomer bijgebeend, een periode waarin de solden doorgaans veel populairder waren.

De wintersolden trekken gemiddeld 44 procent van de consumenten aan. Vooral de leeftijdsgroep tussen de 18 en 29 jaar (63 procent) en personen tussen 30 en 39 jaar (54 procent), gezinnen met vijf personen (57 procent) en de inwoners van kleine Vlaamse dorpen (72 procent) zijn actief in de koopjesperiode. De 65-plussers blijken minder gevoelig zijn voor de soldenperiode in de winter, want slechts een kwart neemt er aan deel.

De zomersolden op hun beurt worden bezocht door vier op de tien consumenten. Ze zijn vooral succesrijk bij vrouwen jonger dan 50 jaar (54 procent), inwoners van het Brussels gewest (57procent), gezinnen met drie (66 procent) en vijf (61 procent) en consumenten die tot de hogere sociale klassen behoren (60 procent).

De consumenten hebben een eerder positief beeld van de solden. Ze beschouwen de koopjes als een moment om "goede zaakjes doen". "Maar dat belet hen niet om aandachtig te zijn voor mogelijke oplichterij tijdens deze periode. Vooral Franstaligen tonen zich achterdochtig en aandachtig voor eventueel consumentenbedrog tijdens de solden", aldus het OIVO.

Wat de aard van de aankopen betreft, merkt het OIVO een evolutie tijdens de wintersolden van 2006 en 2007. "Kledij, elektrische huishoudtoestellen en meubelen worden vaker gekocht. Schoenen gaan dan weer minder over de toonbank."

Hoewel de soldenperiode in trek is bij de consumenten, wacht de meerderheid niet tot de koopjes om kledij en schoenen aan te kopen. Slechts één consument op de vijf zegt op de solden te wachten om aankopen te doen. Een kwart van de consumenten zet geld opzij voor de soldenperiodes en een op de tien doet een beroep op consumptiekrediet.