Mols politicus zit in de lift

Volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten (47) uit Mol volgt Pieter De Crem op als fractieleider van de CD&V en N-VA-­kamerfractie. Met dertig leden is dit veruit de grootste fractie in het federaal parlement. Een job die uitzicht geeft op een ministerportefeuille, maar voorlopig wil de Mollenaar het daar niet over hebben. “Carrièreplanning in de politiek bestaat niet”, luidt het.

Waarom wilde u fractieleider worden?

Servais Verherstraeten: Een mens mag één gebrek hebben in zijn leven en bij mij is dat politieke drift, een ongeneeslijke ziekte. Als kind was ik al geïnteresseerd in de actualiteit en als puber had ik voor mezelf uitgemaakt dat ik in de politiek zou stappen. Ik behoor nog tot die Kempense generatie die klassiek met normen en waarden werd opgevoed. Plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel kreeg ik met de paplepel binnen. Dat is wat me vandaag na achttien jaar politiek nog altijd drijft.

En ambitie?

Ik heb dat altijd gehad en zie er niets verkeerds in. Bovendien is het in de politiek zo dat je meer kan realiseren als je een paar sporten hoger op de ladder staat.

Hoe waren de reacties thuis?

Mijn vrouw hoort niet tot die groep van echtgenotes die staat te supporteren langs de zijlijn. Zij aanvaardt dat ik aan politiek doe, maar houdt een beetje afstand en relativeert. Dat zorgt voor een goed evenwicht in het gezin en zo heb ik dat het liefst. Ze gunt het me, maar hoopt voor de rest dat ik niet nog minder thuis ben.

Heb je veel reacties gekregen?

De topministers van de andere partijen zijn langsgeweest, dat behoort tot de geplogenheden. Ook sp.a-fractieleider Peter Venvelthoven kwam al langs. Met hem ga ik de volgende maanden misschien wel in de clinch liggen, tenminste als de sp.a aan de kant blijft staan.

Ik kijk uit naar scherpe debatten met Peter. Ik ken hem al jaren en heb veel respect voor die man. Dat maakt het gemakkelijk om scherp te debatteren. Als het ’te’ wordt, zullen we het kanaal eens oversteken. (Vanvelthoven woont in buurgemeente Lommel, red.)

“Na de N-VA is de CD&V de meeste Vlaamse partij

in de politiek”

Is dit nu de laatste rechte lijn naar een ministerieel mandaat?

Ministerportefeuilles hangen af van het toeval en hebben te maken met evenwichten in de partij. Bovendien is in de politiek alles onvoorspelbaar. Vandaag ’hero’ en morgen ’zero’ en omgekeerd. Kijk maar naar Verhofstadt (OpenVld). Het leuke aan politiek is dat je eigenlijk niet aan carrièreplanning kan doen.

Er waren twee kandidaten voor de job. Waarom werd u gekozen?

Dat moet je vragen aan de mensen van de fractie en de partij. Wat meespeelt is dat ik me goed voel in mijn werkomgeving en dan straal je een beetje geluk uit. Ik voel me als een vis in het water in dat parlement. Zo heb ik sympathie gewonnen bij de collega’s. Ik ben zeker niet de meest getalenteerde van de bende, maar ik tracht dat met veel inzet te compenseren.

En dan iets typisch Kempens: loyaliteit. Dat is zeldzaam in de politiek. Ik heb die loyaliteit jarenlang getoond aan de partij en collega’s. Dat wordt nu voor een stuk gehonoreerd. Ik voel me trouwens al jaren gerespecteerd door de ­Christen-democratie.

U maakte het de meerderheid de voorbije jaren knap moeilijk. Speelde dat ook mee?

Ik heb de voorbije jaren bewezen dat als er oorlog gevoerd moet worden, ik niet bang ben om mijn handen vuil te maken. Ik hou ervan om af en toe mijn scherpe tong boven te halen.

Kreeg u van uw voorganger Pieter De Crem goede raad mee?

Pieter is een persoonlijke vriend. Wij denken niet over alles krak hetzelfde, maar hij heeft een enorm gevoel voor humor. Zijn openheid en eerlijkheid maakt dat we samen heel veel plezier hebben gemaakt.‘Ik ga me er niet mee moeien, maar wees jezelf’, zei hij.

Uw partij staat voor drie moeilijke maanden. Hoe staan de kansen?

Ik hoop dat deze kerstperiode wat rust brengt. Ik heb tijdens mijn maidenspeech (eerste redevoering in een nieuwe functie, red.) opgeroepen tot discretie. Ik praat ook graag maar er zijn momenten dat men moet zwijgen. Vooral als aan een compromis wordt gewerkt. Een verkeerd woord is voldoende om alles op de helling te zetten.

Er wordt constant geprobeerd om een wig te drijven tussen de kartelpartners. Lukt dat?

Ik denk dat het kartel – merkwaardig genoeg – zeer goed stand heeft gehouden de voorbije maanden, ondanks de fenomenale druk. Ik ben overtuigd dat het kartel voor jaren vertrokken is als er een communautair akkoord komt waar we ons beiden achter kunnen scharen.

De gevoeligheden liggen bij de N-VA nog scherper maar vergis u niet, na de N-VA is de CD&V de meeste Vlaamse partij in de Vlaamse politiek. Wij hebben duidelijk de leiding genomen in het communautair debat.

In een eerste gesprek met kersvers minister van Ambtenaren­zaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte heb je onmiddellijk de ­

Kempense kaart getrokken.

Iedereen weet ondertussen dat de nieuwe dienstregeling voor de treinverbindingen van de Kempen naar Brussel ongunstig is uitgevallen. Dat moet worden bijgestuurd. Het is een publiek geheim dat ik met Vervotte op professioneel vlak zeer goed samenwerk. Toen zij de bevoegdheid kreeg over het spoor, was het de evidentie zelve dat ik haar daarover aansprak.

Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok en een Kempenaar blijft een Kempenaar. Ik kijk uiteraard eerst naar de streek.

“Ik hou ervan om af en toe mijn scherpe tong boven te halen”

Zijn er nog andere dossiers die dringend aandacht vragen?

Tijdens de vorige legislaturen werden veel middelen weggenomen van de nucleaire sector. In de deelakkoorden die werden afgesloten, stond niet toevallig dat het SCK in Mol meer middelen moet krijgen en dat het studies mag maken over de vierde generatie kernreactoren.

Als je links en rechts mag meepraten in werkgroepen, hou je die zaken in de gaten. Ik hoop dat die bepalingen in het regeerakkoord blijven. Zo kunnen we zaken rechttrekken die de voorbije jaren scheefgroeiden.

Het gevangenisdossier is nog zo’n federaal dossier met een regionale link. Er gaan veel middelen naar de uitbreidingen en de modernisering van de gevangenissen. Ik hoop dat een groot deel van die investeringen in de Noorderkempen terechtkomt. Daar zijn belangrijke investeringen op hun plaats om van de middeleeuwen over te stappen naar de 21ste eeuw.

Nog een heikel punt is het ziekenhuisdossier. In Limburg kreeg partijgenoot Jo Vandeurzen de ziekenhuizen op een lijn. Voelt u zich geroepen?

We moeten het hartcentrum naar de Kempen halen. Ik roep alle ziekenhuizen op tot verantwoordelijkheidszin en samenwerking. Er is geen alternatief. Het is samenwerken of achteruitgaan. Alle politici van alle kleuren moeten die boodschap aan de klinieken geven en aan de andere kant moeten we zelf de hand aan de ploeg slaan. Voor mij is het zelfs niet relevant waar het komt, als het er maar komt en dat in overleg en concensus.

Ik heb me daar al discreet mee gemoeid en zal dat ook blijven doen. In die zin is mijn functie belangrijk. De ministers gaan me af en toe nodig hebben. Zo gaat dat in het leven. Als je voor de ene iets doet, zal die iets terugdoen.

Volksgezondheid zit nu bij Laurette ­Onkelinx (PS) die jarenlang minister van Justitie was. Ik heb haar beleid op de korrel genomen, maar ik heb nooit op de vrouw gespeeld. Eigenlijk heb ik met haar een goede persoonlijke relatie. In de politiek mag je bikkelhard zijn, maar je moet altijd op de bal spelen.

De nieuwe job brengt veel kopzorgen mee, heb ik begrepen. Wordt de kerstvakantie opgeofferd?

Voorlopig niet. We trekken er zelfs een paar dagen op uit. Maar januari belooft een heel drukke maand te worden. Hopelijk krijgen we een snelle doorstart naar Leterme I.

Alex KESTENS

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio