Veiligere omgeving voor Olense scholen

Het Olense gemeentebestuur wil de schoolomgevingen veiliger maken. Daarom zullen de dorpskernen tijdens de piekmomenten van de scholen allemaal zone 30 worden.

BR> De gemeente Olen gaat werk maken van een snelheidsbeperking in de ruime omgeving van de Olense scholen. ”Dat zullen we doen door de volledige dorpskernen om te vormen tot zone 30”, zegt schepen Marc Verhulst (O1). ”Volgend jaar trekken we hiervoor 50.000 euro uit in onze begroting. Dat geld willen we gebruiken om borden te plaatsen, lastenboeken op te maken en de communicatie van de wijzigingen te realiseren.”

De zone 30 zal enkel geldig zijn tijdens de piekmomenten van de scholen. Dat zijn de begin- en einduren. Tijdens die momenten zullen speciale verkeersborden met een snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur oplichten. Op andere momenten doven de borden en tellen ze dus niet.

De plaatsing van deze borden betekent voor Olen een financiële meevaller. De politiezone Neteland, waartoe Olen behoort, financiert de borden uit het verkeersboetefonds. In normale omstandigheden geldt in de Olense centra een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur.

RuVH

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio