Koning Albert doet oproep tot verzoening

Koning Albert II toont zich in zijn kerstboodschap opgelucht dat de grote politieke crisis achter de rug is. Uit die crisis moeten volgens hem lessen getrokken worden. Zo moet de "opbouwende dialoog" tussen de burgers bevorderd worden. De vorst doet ook een oproep tot verzoening tussen de gemeenschappen.

Belga

Koning Albert II besteedt in zijn kersttoespraak veel aandacht aan de politieke crisis van de afgelopen maanden. De politiek heeft volgens de vorst dit jaar een "harde periode" gekend. "Gelukkig hebben gekende Belgische eigenschappen zoals creativiteit, gezond verstand en zin voor compromis het uiteindelijk gehaald", aldus koning Albert.

De vorst is duidelijk opgelucht dat men uiteindelijk uit de politieke impasse is geraakt. "Een regering kon worden samengesteld om dringende problemen aan te pakken. Een hervorming en modernisering van onze federale staat worden op stapel gezet. Ik dank iedereen die daar op een of andere manier heeft toe bijgedragen".

Maar er moeten lessen getrokken worden uit de crisis. Zo moeten de contacten tussen de verschillende gemeenschappen en gewesten uitgebouwd en versterkt worden. Daarnaast moet de "opbouwende dialoog" tussen de burgers bevorderd worden.

De koning hamert ook op het belang van het aanleren van de taal van de andere landstalen. "Het is een vorm van burgerzin die maar al te lang werd verwaarloosd. (...) Taalonderwijs is nu zodanig gemoderniseerd dat er geen excuus meer bestaat om die inspanning niet op vroege leeftijd aan te vatten".

De vorst doet ook een opvallende oproep tot verzoening. "Toenadering vraagt ook een vorm van verzoening tussen de gemeenschappen. In de loop van onze geschiedenis zijn er zeker collectieve onrechtvaardigheden gebeurd. Het is van belang die wonden te boven te komen en alles in het werk te stellen om de goede verstandhouding in de hand te werken teneinde samen een gemeenschappelijke toekomst op te bouwen".

De koning toont zich ook bezorgd over de groeiende armoede. Hij pleit daarom voor een "aanpassing en versterking van onze armoedebestrijding".

Lees hier de volledige kerstboodschap.