Eerbetoon aan Frank Swaelen bij debat regeerverklaring

Na de Kamer zondag heeft de Senaat maandag gedebatteerd over de regeerverklaring van Guy Verhofstadt. Senaatsvoorzitter Armand De Decker hield bij aanvang van de zitting een eerbetoon aan zijn voorganger Frank Swaelen, die de Hoge Vergadering gedurende elf jaar heeft voorgezeten. Daarna volgde een minuut stilte.

Belga

De Decker herinnerde eraan dat Swaelen een ingrijpende wijziging van de Senaat heeft doorgevoerd. Hij bleef niet blind voor de zwakten van deze hervorming, maar bleef zijn assemblee verdedigen, aldus De Decker die de dienstbaarheid die Swaelen karaktiseerde prees.

De senaatsvoorzitter kondigde aan dat de Senaat na het kerstreces opnieuw bijeen zal komen om de oud-voorzitter de gepaste eer te bewijzen.