Meir heeft ‘schoonste zicht van ‘t stad’

Op de valreep van 2007 publiceerde Inge Schoups een boek over ‘750 jaar Meir’. In ’Schoonste zicht van ’t stad’ beschrijft de stadsarchivaris hoe de Meir zich ontwikkelde van een rustige buitenweg in 1257 tot de duurste winkelas van België.

De allereerste benaming ‘Mere’ duikt op in een verkoopsakte van Jan Vilnius uit 1257. De poorter staat een stuk grond aan de huidige Schoenmarkt af aan de abdij van Hemiksem in ruil voor een erfrente. Zijn bezit wordt in het document beschreven als gelegen ‘juxta Mere infra fossatum’, Latijn voor ‘tegenover de Meir binnen de stadswallen’. ”De Meir was toen een buitenweg, net over de vesten voorbij de Meirpoort en de Meirbrug”, verduidelijkt Inge Schoups.

Pas vanaf 1500 werd de Meir, die toen nog een waterweg was met kasseistroken aan de zijkanten, een aantrekkelijke straat om te wonen. ”Vooral kooplui, en onder hen de rijkste buitenanders, streken er neer. Het is geen toeval dat het stadsbestuur de nieuwe Handelsbeurs uitgerekend daar inplantte”, zegt Inge Schoups, die gretig gebruik maakte van documenten uit het Antwerpse stadsarchief, waarover zij de leiding heeft.

Antwerpen ging er in de zeventiende en achttiende eeuw op achteruit maar de neergang gold nauwelijks voor de Meir. Rubens kwam er in de buurt wonen en architect Jan Pieter Baurscheit trokt er het Koninklijk Paleis en het Osterriethhuis op. “De Meir groeide ook uit tot de belangrijkste verkeersader, ideaal voor markten, feesten en stoeten. Een document noemt de plek bij het grote kruisbeeld in het midden van de Meir ‘het schoonste zicht van de stad’. Die uitspraak gebruikten we als titel voor ons boek”, zegt Inge Schoups.

In de late negentiende eeuw, met de ontwikkeling van de Stationsbuurt, veranderde de Meir drastisch van uitzicht. De straat werd verbreed en verrijkt met warenhuizen, bankgebouwen, scholen. Pas na 1950 groeide de Meir uit tot een honderd percent winkelstraat.

In het tweede deel van haar boek belicht Inge Schoups de belangrijkste gebouwen op de Meir en haar zestien zijstraten.

Frank HEIRMAN

Inge Schoups - Meir, schoonste zicht van ‘t stad, Artus, 24,95 euro.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio