Eerste zes moskeeën erkend in Vlaanderen

Vlaams minister van Inburgering en Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) heeft zaterdag de eerste zes moskeeën in Vlaanderen officieel erkend.

Belga

Een primeur, want hoewel de islam al in 1974 als godsdienst werd erkend, was het de enige erkende eredienst waarvan de geloofsgemeenschappen nog geen subsidies kregen. Door de erkenning ontvangen de zes moskeeën vanaf 2008 niet alleen subsidies, maar hun imams ook een loon en een pensioen.

Het gaat om vier Turkssprekende moskeegemeenschappen, een Marokkaanse en een Pakistaanse.

De Moslimexecutieve, het vertegenwoordigend orgaan van de moslims in België dat de laatste tijd zwaar in opspraak kwam, heeft de zes moskeeën voorgedragen. Vanaf volgend jaar subsidieert de Vlaamse overheid 30 procent van de bouwkosten voor de infrastructuur van de moskee terwijl de provincies instaan voor de werkingskosten. De federale overheidsdienst (FOD) Justitie betaalt de lonen en pensioenen van de imams van de erkende moskeeën.

Protestantisme

Zaterdag werden ook negen protestantse geloofsgemeenschappen erkend, waarmee het totaal aan erkende protestantse kerken op veertig komt.

VB verzet zich tegen moskeeën

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de officiële erkenning van zes moskeeën in Vlaanderen en trekt naar de Raad van State omdat niet aan de erkenningsvoorwaarden zou zijn voldaan. Met de erkenning zaterdag door Vlaams minister van Inburgering en Binnenlands Bestuur, Marino Keulen (Open Vld), krijgen de bewuste moskeeën vanaf volgend jaar subsidies en krijgen de imams een loon.

Volgens de voorzitter van de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams parlement, Filip Dewinter, is de erkenningsprocedure een lachertje geweest. Zo werd volgens hem aan de betrokken lokale besturen gevraagd om adviezen af te leveren. "Terwijl sommigen er niet in slaagden één af te leveren, waren de meeste adviezen van een ondraaglijke lichtheid, vaak veroorzaakt door een politiek correct geïnspireerde afwezigheid van enige kritische houding", zegt Dewinter.

De erkenning van één specifieke moskee in Antwerpen ligt het VB nog het zwaarst op de maag. De Pakistaanse moskee Noor Ulharam, gebouwd door de vzw Antwerp Islamic Association aan de Van Kerckhovestraat, kan volgens de partij worden gelinkt aan fundamentalisten.

"Eind 1999 kwamen twee bestuurders van de vzw in opspraak toen bleek dat ze betrokken waren bij het witwassen van crimineel geld. In 2005 werd de moskee vermeld op de lijst van extremistische en terroristische verenigingen van de Antwerpse sectie van de federale politie", aldus nog Dewinter. De partij hekelt ook het feit dat een imam uit Pakistan wordt aangetrokken om er te preken.

Het Vlaams Belang keert zich tegen de financiering van de erkende moskeeën met Vlaams belastingsgeld. De uitbouw van een islamitische zuil wordt in de hand gewerkt, klinkt het. "En die zuil werkt de integratie van de hier aanwezige allochtonen tegen. De theorie van minister Keulen klopt niet: ondersteuning en financiering van de islam zal niet leiden tot de europeanisering van de islam, wel tot de islamisering van Europa", besluit Dewinter.