Riziv vraagt rusthuizen geld terug: 'niet aan personeel raken'

De christelijke bediendevakbond LBC-NVK vreest dat rusthuizen het geld dat ze moeten teruggeven aan het Riziv zouden compenseren door personeel te ontslaan. De vakbond noemt eventuele ontslagen echter onaanvaardbaar en vraagt de interim-regering om creatieve en sociale oplossingen te vinden.

Belga

Volgens LBC-NVK vordert het Riziv 38 miljoen euro terug van 1.060 rusthuizen in België, of gemiddeld 38.000 euro per rusthuis. "Met dat geld kan een rusthuis iets meer dan één voltijdse verzorgende of verpleegkundige betalen", stelt de vakbond, zodat gevreesd kan worden dat de teruggave gecompenseerd wordt met afvloeiingen.

Door de terugvordering zouden de 3.000 bijkomende jobs uit het sociaal akkoord van 2005 in het gedrang kunnen komen, luidt het.

Ontslagen zijn voor LBC-NVK echter onaanvaardbaar, onder meer omdat de werkdruk nu al hoog is en omdat er meer personeel nodig is om de vergrijzing op te vangen. "Het is best mogelijk dat sommige instellingen te veel geld hebben gekregen van het Riziv, maar het is alleszins zeer laat duidelijk geworden, tot bijna vier jaar na de feiten.

Het kan niet dat er na twee, drie tot vier jaar na datum werknemers hun job zouden verliezen of de dagprijs van de ouderen verhoogd moet worden", aldus de vakbond.

De vakbond vraagt van de interim-regering "creatieve en sociale oplossingen". Volgens het Riziv is de eindafrekening nog niet definitief en is er in januari nog overleg tussen de ziekenfondsen en de rusthuizenorganisaties. Mogelijk zal van daaruit een voorstel worden overgemaakt aan de bevoegde minister.

Het Riziv vordert het geld terug omdat de rusthuizen de voorbije drie jaar te veel geld hebben gekregen voor hun personeel. De voorschotten die ze hebben gekregen voor de financiering van hun personeel lagen volgens de eindafrekening van het Riziv te hoog, en nu moet teruggegeven worden wat te veel is betaald.