Huishuren stijgen met 2,64%

Vanaf 1 januari 2008 mag een reeks huishuren met 2,64% worden opgetrokken. Dat is meer dan twaalf maanden geleden. Toen mocht dezelfde reeks huishuren maar met 1,87% stijgen.

bsouffreau

BR>

De verhoging van de huurprijzen geldt alleen voor contracten die vóór 1981 werden afgesloten én voor de latere overeenkomsten die met Nieuwjaar ingingen. Voor de andere contracten geldt deze verhoging dus niet.

Voor de aanpassing van de huishuren moet sinds 1994 de gezondheidsindex worden gebruikt. In december 2007 kwam die uit op 107,44 punten. Vergeleken met de 104,68 punten van december 2006 geeft dat een stijging met 2,64%. De aanpassing van de huishuren mag slechts eenmaal per jaar gebeuren. De verhuurder moet de huurder er schriftelijk van op de hoogte brengen. Indien de aanpassing wordt ‘vergeten’, mag de verhuurder achteraf hooguit drie maanden verloren indexering opeisen. De huren mogen bovendien alleen worden aangepast als er een geschreven contract bestaat. Voor mondelinge overeenkomsten kan dat niet meer.

Heeft u een huurcontract afgesloten na 1981, dan mag de prijsaanpassing slechts worden doorgevoerd in de maand waarin de overeenkomst in werking trad. Gaat het om een contract dat bijvoorbeeld per 1 april 2000 van start ging, dan zal u tot april 2008 moeten wachten voor de volgende indexering. U neemt op dat moment het gezondheidsindexcijfer van maart 2008 en u vergelijkt het met dat van maart 2000. De gezondheidsindexcijfers vindt u van dinsdag tot zaterdag op de beursbladzijden in deze krant.

Uitkeringen

De sterke toename van de huishuren is een gevolg van de stijging van de prijzen voor allerlei goederen en diensten. Voor wie van een uitkering moet leven, zal het dus even slikken worden. Al is er ook soelaas. De spilindex, waarop de sociale uitkeringen worden berekend, werd in december overschreden. Daardoor worden de sociale uitkeringen in januari met 2% verhoogd. In februari maken dan de weddes van de ambtenaren eenzelfde beweging.

Voor wie in de privésector werkt, hangt het af van sector tot sector om te weten wanneer de lonen aan de gestegen levensduurte worden aangepast.

Het Federaal Planbureau verwacht de volgende overschrijding van de index in oktober.

Johan VAN GEYTE