Bouw Lange Wapper start pas in 2009

De bouw van de Oosterweelverbinding schuift weer enkele maanden op, tot begin 2009. Dat komt niet door een nieuwe aanbestedingsronde, want die hoeft niet. De raad van bestuur van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) aanvaardde vrijdag immers Noriant als voorkeursbieder. Nu volgen nog cruciale maanden waarin het definitieve contract moet worden gesloten. Voor maximaal 1,85 miljard euro.

bsouffreau

BR>

Wat gebeurde er vrijdag?

De raad van bestuur van de BAM stelde vast dat de offerte van Noriant voor de bouw van de Oosterweelverbinding voldeed aan de gunningscriteria architectuur en stedenbouw, procesbeheersing en kostprijs. Als dat niet het geval was geweest, moest een nieuwe aanbesteding volgen en zou het project minstens een jaar extra vertraging oplopen.

Wat volgt nu?

BAM start in januari de finale contractonderhandelingen met Noriant. In mei volgt de bouwaanvraag. Als die procedure rond is, zal in oktober 2008 het contract worden afgesloten. Dat is enkele maanden later dan de timing in de laatste rapportage aan het parlement.

En de rechtszaken?

Bij de Raad van State lopen vijf rechtszaken. Die zouden geen impact hebben op de werkzaamheden. Wel kan er uiteindelijk een schadevergoeding worden geëist via de burgerlijke rechtbank.

Wanneer de start?

In het voorjaar van 2009 starten de werkzaamheden. Contractueel moet Noriant de klus klaren voor eind 2012. Met de vertraging zullen de eerste wagens vermoedelijk pas in 2013 over de Oosterweelverbinding rijden.

Hoeveel kost het?

De Vlaamse regering plafonneerde de bouwprijs op 1,85 miljard euro. De ingediende offerte maakt het volgens de BAM mogelijk om binnen deze prijs te blijven.

KT

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio