Nieuwjaarsbrief trotseert alle trends

Een nieuw jaar betekent vaak ook nieuwe beloften. Dat dit voor de kleinsten niet anders is, getuigen de nieuwjaarsbrieven die kleuters en lagere schoolkinderen vrijdag mee naar huis kregen. Sommige kinderen hechten er veel belang aan en doen er heel geheimzinning over. Over tien dagen is het zover.

bsouffreau

BR>

Op d’ eerste dag van ‘t jaar. Sta ik met mijn wensje klaar. ‘t Is niet lang, want ‘k ben nog klein. Hoor eens naar mijn versje fijn...

Nieuwjaarsbrieven zijn zo oud als de straat, maar blijven het nog altijd goed doen. Niet alleen bij de ouders en de meter en peter die smelten bij het aanhoren van zoveel brave beloften. Ook de kinderen zelf nemen de zaak heel ernstig.

“Wij geven vooraf een brief aan de ouders mee waarin we vragen naar hoeveel mensen hun kind een nieuwjaarsbrief wil schrijven”, zegt juf Kristien van het Sint-Franciscusinstituut in Borgerhout. “Klassiek zijn dat er zo’n vier: voor de ouders, meter, peter en soms grootouders. Wanneer de ouders gescheiden zijn, durven het er wel eens meer zijn. Maar er zijn hier ook leerlingen met 11 brieven, voor alle nonkels en tantes.”

“Het valt op dat de kinderen het echt wel belangrijk vinden. Zij mogen vanaf het derde leerjaar ook zelf de teksten kiezen. En alles is nog handgeschreven, tenzij het er echt té veel zijn of dat het kind kampt met dyslexie. In die gevallen durven we wel eens een brief door het kind te laten typen en kopiëren we die.”

In de stedelijke basisschool Crea 16 in Antwerpen werkt men anders. “Mijn dochter in het vierde leerjaar schrijft voor het eerst geen brief meer”, zegt mama Karin. “Jammer, want het zijn altijd pareltjes. Handgeschreven én zelf geknutseld. Vorig jaar kwam mijn jongste dochter in de derde kleuterklas thuis met een telefoon uit zilverpapier. Hallo, het is hier met uw kindje, zo begon haar versje. Schattig! Die knutselwerkjes zijn ook mooi ingepakt en worden dan onder de kerstboom gelegd. Het zijn de enige pakjes die overblijven als alle kerstcadeautjes al zijn geopend. Het is alleen spijtig dat ze maar één nieuwjaarsbrief op school mogen maken en ze de rest thuis moeten doen.”

Wie dat vroeger niet jammer zou hebben gevonden, is Koen, nu een kloeke vijftiger. “Ik had als kind een ingebakken rem voor nieuwjaarsbrieven”, zegt hij. “Ik kreeg het nooit over mijn lippen, die woorden Gij zijt mijn allerliefste grootmoeder en ik zal altijd mijn best doen. Dat ik daardoor geen cent kreeg, nam ik erbij.”

Hoe mooi een nieuwjaarsbrief is, hangt voor een groot deel ook van de juf af. Juf Veroniek van kleuterschool De Hoedjes van Papier in Deurne: “Rond Allerheiligen had ik het tekstje samengesteld. Daarna begon het knutselwerk in de klas en thuis voor de televisie. Het is een goochelaarshoed geworden, met daarin van elk kind drie fotootjes, potloden met ijzerdraad rond enz. Voor mijn 24 kleuters samen zal ik er thuis toch wel vijftien uur aan gewerkt hebben.”

SD