Gemeentepersoneel krijgt fietsvergoeding

Om het milieu te steunen en in beweging te blijven, krijgt het gemeentepersoneel een jaarlijkse fietsvergoeding. De gemeenteraad besliste unaniem dat wie geregeld met de fiets komt werken, voor de premie in aanmerking komt. Het voorstel is afkomstig van duurzaamheidsambtenaar Erik Schoenmaekers en de gemeenteraad kon er zich wel in vinden. ”Ik heb dit niet alleen tot stand gebracht. Er is nauw samengewerkt met het gemeentebestuur en de vakbonden. De uit te keren bedragen zijn niet gigantisch, maar het bedrag kan aardig oplopen in een jaar tijd. Zie het als een aanmoedigingspremie voor wie de auto thuis laat. Zo geven we het goede voorbeeld”, aldus Schoenmaekers.

www.schilde.be

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio